TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Ergün ÖZTÜRK Bölüm Başkanı

Akademik Personel

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı  
Doç. Dr. Ergün ÖZTÜRK Ana Bilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Kasım KARAMAN  
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan GÖZLER  
Öğr. Gör. Feride ACAR  
Öğr. Gör. Seyhan EKİNCİ AYDIN  
Arş. Gör. Büşra Nur ŞAHİN  
Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı  
Yrd. Doç. Dr. Neşet MUTLU Ana Bilim Dalı Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YAMAÇ