New Page 1
Diploma Türü
Kazandırılan dereceler Güzel Sanatlarda “Resim Öğretmenliği“ ve “Müzik Öğretmenliği“ alanlarında Tezsiz Yüksek Lisans düzeyindedir (Üç dönem). Tezsiz Yüksek Lisans derecesi alan öğrencilerin çoğunluğu özel ve kamu okullarında çalışmakta olan ve mesleki becerilerini geliştirmek isteyen öğretmenlerden oluşmaktadır.

Kabul için Gerekli Belgeler:
Tezsiz Yüksek Lisans Programı Giriş Şartları: 1) DİPLOMA: Lisans Diploması (4-yıllık) verilir. 2) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GİRİŞ SINAVI (LES): En düşük 45 puan. 3)TOPLAM GİRİŞ PUANI HESAPLANMASI: Lisans ortalamasının %30’u ve LES puanının %70’i alınarak hesaplanır ve minimum 50 olması gerekmektedir. 4)Her Tezsiz Yüksek Lisans Programı için yukarıdaki şartları yerine getiren adaylar aldıkları puanlara göre sıralanmaktadırlar ve en iyi 20 aday programa kabul edilmektedir. Yukarıda Tezsiz Yüksek Lisans programlarına tam kayıt için geçerli şartlar Türk üniversitelerinden diploma alan Türk vatandaşlarına ve yabancı uyruklular için geçerlidir. Yurt dışındaki üniversitelerden diploma almış olan yabancı uyruklu öğrenciler YÖK’den diploma denklik belgesi ve TÖMER’den Türkçe dil yeterlilik belgesi almak zorundadırlar. Yukarıdaki lisansüstü programların birinden veya birkaçından sadece ders almak isteyen değişim öğrencileri fakültemiz ve kendi üniversiteleri arasında yapılacak ikili anlaşmaya tabidirler.

Eğitimsel ve Mesleki Amaçlar

Uzun vadede hedefimiz tüm kademeleri ile bilgi ve görüş alış verişinde bulunan, tecrübelerin zaman içinde olgunlaştırdığı ilkelere dayalı olarak kararlarını veren açık ve şeffaf yönetimiyle, hem yakın bir dayanışma hem de olumlu bir rekabet havası içinde çalışan, kendi alanlarındaki bilgi birikimini yakından takip eden, gerek ulusal gerekse de uluslararası planda yaptıkları yayınlarla buna katkıda bulunan, gerçekleştirdikleri projelerle bölge sanayisine hizmet eden nitelikli öğretim kadrosuyla, fikirlerinin yönetim tarafından dikkate alındığını gören, öğretim elemanlarıyla sıkı temas halinde iyi yetişmekte olduklarına inanan, güçlü ve eksik taraflarının farkında olan, düşünen, araştıran, doğru diye bildiklerini sorgulayabilen, problem teşhis edebilen ve çözüm getirebilen, en önemlisi, öğrenmenin ömür boyu devam ettiğini çok iyi anlayan ve bunun heyecanını taşıyan öğrencileriyle birlikte Türkiye’de kendi alanında önde gelen bir bölüm haline gelmektir. Bu hedefe ulaşmak için bazılarını kısmen attığımız ve tamamlamayı görev kabul ettiğimiz adımları dünya standartlarına göre sürekli güncelleştirilen bir müfredat çerçevesinde öğrencilerimize iyi bir teorik eğitim sağlamak ve bunu gerek iş yerlerine sistemli ziyaretler düzenleyerek gerekse de iş aleminden tecrübeli elemanları derslerimize misafir ederek desteklemek, öğrencilerimizle periyodik olarak bir araya gelmek suretiyle hem dilek şikayet ve görüşleri konusunda yönetime bilgi akışını sağlamak hem de okulumuza aidiyet duygularını kuvvetlendirmek, çeşitli bilgi alanlarında iş hayatının pratiklerine yönelik kursları sahadan gelen uzmanlar ile birlikte düzenleyerek, öğrencilerimizin iş aleminin ihtiyaç duyduğu ilave nitelikleri kazanmalarına zemin hazırlamak, sorumluluğu ve başarıyı ekip halinde birlikte paylaşmanın kazandıracağı güven duygusu sayesinde iş hayatına çok daha kolay bir şekilde intibak etmelerini sağlamak için, öğrencilerimizin kulüpler çerçevesinde sosyal etkinlikler içine girmelerini hem teşvik etmek hem de bu konuda kendilerine her türlü desteği vermek, bölge sanayii ile eğitim ve danışmanlık alanında yakın işbirliği tesis etmek olarak sıralayabiliriz.

Sonraki Çalışmalara Erişim

Tezsiz Yüksek lisans diploma derecesi alan mezunlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora programına başvurabilirler.

Bitirme Sınavı

Anabilim Dalımızdan mezun olan öğrenciler için bitirme sınavı şartı bulunmamaktadır.

Sınav ve Değerlendirme Yöntemi

Derslere Katılım: Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında tüm derslere %80 oranında katılmak zorunludur. Sınavlar: Tezsiz Yüksek Lisans öğretiminde sınavlar, 100 tam puan üzerinden ölçülür. Öğrencinin bir dersteki başarısı, yarıyıl içi çalışmalar (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar vb.) ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Ham başarı puanına yarıyıl içi çalışmalarından alınan puan % 40 ve yarıyıl sonu sınavından alınan puan % 60 oranında katılır. Yüksek Lisans Düzeyinde Ders Geçme Şartları: Yüksek Lisans programında başarılı olabilmek için en az 100 puan üzerinden 70 puan almak gerekmektedir.