DUYURU DETAYI

YAZ OKULU

Fakültemizde 2019-2020 eğitim öğretim yılında yaz okulu açılmayacaktır. Bununla birlikte Üniversitemiz yükseköğretim programlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler, Üniversitemizde açılmamış olmak ve bir dönemde en fazla 16 AKTS sınırını aşmamak koşuluyla, Üniversitemiz Senatosunun belirlediği diğer üniversitelerin (liste aşağıda verilmiştir) yaz okulunda veya yaz döneminde açılan dersleri alabilirler. Ayrıca Üniversitemiz öğrencilerinin daha önce form onaylatmak suretiyle diğer Üniversitelerden yaz okulundan ders almaları uygun görülmekteydi. Kovid-19 salgını sebebiyle söz konusu form alıp onaylatma işlemi kaldırılmış olup, Üniversitemiz dışında başka bir Üniversiteden yaz okulunda ders alacak öğrencilerimizin yaz okuluna gitmeden önce, Bölüm Başkanı ile görüşerek (e-posta, telefonla iletişime geçerek) onay alması gerekmektedir. Yaz okulu sonunda diğer Üniversitelerden alınan transkriptlerin Bölüm Başkanı tarafından onaylandıktan sonra intibak işlemleri yapılacaktır. Bölüm Başkanı tarafından onaylatılmayan transkriptlere intibak işlemi yapılmayacaktır. Yaz Okulunda Ders Alınabilecek Üniversiteler

1-Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2-Atatürk Üniversitesi

3-Anadolu Üniversitesi

4-Ankara Üniversitesi

5-Akdeniz Üniversitesi

6-Amasya Üniversitesi

7-Adanan Menderes Üniversitesi

8-Afyon Kocatepe Üniversitesi

9-Balıkesir Üniversitesi

10-Cumhuriyet Üniversitesi

11-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

12-Çukurova Üniversitesi

13- Dokuz Eylül Üniversitesi

14-Dumlupınar Üniversitesi

15-Erzincan Üniversitesi

16-Ege Üniversitesi

17-Fırat Üniversitesi

18- Gaziantep Üniversitesi

19- Gazi Üniversitesi

20-Hacettepe Üniversitesi

21-İnönü Üniversitesi

22-İstanbul Üniversitesi

23-Kocaeli Üniversitesi

24-Kastamonu Üniversitesi

25-Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

26-Marmara Üniversitesi

27-Mersin Üniversitesi

28-Mustafa Kemal Üniversitesi

29-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

30-Ondokuz Mayıs Üniversitesi

31-Pamukkale Üniversitesi

32-Sakarya Üniversitesi

33-Süleyman Demirel Üniversitesi

34-Uludağ Üniversitesi

35-Yüzüncü Yıl Üniversitesi

36-Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

37-Kırıkkale Üniversitesi

38-Niğde Üniversitesi

39-Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

40-Bozok Üniversitesi

41-Aksaray Üniversitesi