DUYURU DETAYI

Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÇALIŞTAYI PROGRAMI

09-10 NİSAN 2019

 

Saat

Konu

Görevli

ETKİNLİK

I. GÜN

İNSAN NASIL ÖĞRENİR?

NASIL ÖĞRETMELİYİM?

09:00-10:30

İnsan nasıl öğrenir?

Öğrenme kuramları

Dr. Öğr. Üyesi Habib Hamurcu

Doç. Dr. Mustafa Öztürk

Etkinlik 1 ve Etkinlik 2

10:30-10:45

Çay arası

10:45-12:15

I- Nasıl öğretmeliyim? (Sunuş yoluyla)

Örnek uygulama & Öğretim ilkeleri

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ö. Dinçer

Dr. Öğr. Üyesi Neşet Mutlu

Etkinlik 3 (PPT, Balık kılçığı, kavram haritası, grafik, video, animasyon vb)

Değerlendirme yaparak sunum sonlandırılacak (kullanılan araçlara vurgu yapılacak)

12:15-13:30

Yemek arası

13:30-15:00

II- Nasıl öğretmeliyim? (Buluş yoluyla)

Örnek uygulama üzerinden ders tasarımının incelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Sevim Sevgi

Doç. Dr. Oktay Bektaş

Etkinlik 4

15:00-15:15

Çay arası

15:15-16:45

III- Nasıl öğretmeliyim? (Araştırma-İnceleme yoluyla)

Proje tabanlı öğrenme ve uygulaması

Doç. Dr. Mustafa Güçlü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yamaç

Etkinlik 5

Proje konusunda kısa bilgi verilecek

Proje örnekleri oluşturulacak, bu projede hocanın rolleri ve öğrencinin rolleri, proje nasıl değerlendirilecek, proje yönetimi

II. GÜN

NASIL ÖĞRETMELİYİM?

AKTS

09:00-10:30

Öğretimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri uygulamaları

Ters-Yüz Öğrenme, E-öğrenme

Doç. Dr. Fulya Ö. Armağan

Dr. Öğr. Üyesi Neşet Mutlu

Etkinlik 6

Ters-Yüz Öğrenme, Kitlesel çevrimiçi açık kurs (MOOC), E-öğrenme

10:30-10:45

Çay arası

10:45-12:15

I- Yıllık ders planların hazırlanması

TYYÇ ve program yeterlikleri

Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan Gözler

Doç. Dr. Ergün Öztürk

 

Etkinlik 7

TYYÇ ve program yeterliklerinin tanıtılması. AKTS nedir? Hedeflerin belirlenmesi ve sınıflandırılması.

12:15-13:30

Yemek arası

13:30-15:00

II- Yıllık ders planların hazırlanması

AKTS kredilerinin belirlenmesi

Doç. Dr. Cemalettin Işık

Dr. Öğr. Üyesi Emre Toprak

Etkinlik 8

TYYÇ ye göre herkes kendi program yeterliklerini çıkarıyor ve AKTS kredilerinin belirlenmesi (Uygulama)

 

 

Not:

1.     Görevli listesinde ilk yazılı olan kişi sunum sorumlusudur. İkinci sırada yazılı olan kişiler bu eğitimi üniversiteye vermiş kişilerdir. Her ders için görevli iki kişinin koordinatörlüğünde sunumlar gerçekleştirilecektir.

2.     Sunum esnasında öğretim stratejisine ilişkin eksiklikleri belirlemek amacıyla öğretim üyelerinin tecrübelerinden faydalanılacak ve onların düşüncelerine başvurulacaktır.

3.     Ders bilgi paketlerini etkili bir şekilde tamamlayabilmek için bu eksiklikler genel olarak kalite komisyonu tarafından tespit edildi. Bu eksiklikleri giderebilmek amacıyla eğitimde yer alan “Yıllık ders planların hazırlanması, TYYÇ ve program yeterlikleri ve AKTS kredilerinin belirlenmesi” konulu dersler önemlidir. Bu derslerin takip edilmesiyle birlikte ders bilgi paketlerindeki eksikliklerin tamamlanacağı düşünülmektedir.